Action Air IPSC Vsetín je sportovní střelecký klub zaměřený na střelbu dle pravidel Action Air IPSC, se sídlem v prostorách krytu CO v areálu Základní školy na Sychrově. Zde probíhají pravidelné tréninky střeleckého kroužku a střelecké závody Action Air IPSC.

Pravidla IPSC patří mezi jedny z nejpřísnějších pravidel ve střeleckých sportech. Na dodržování pravidel tohoto sportu dohlíží Asociace sportovně dynamické střelby (ASDS), která sdružuje všechny IPSC oddíly v České republice. ASDS je pod kontrolou International practical shooting confederation (IPSC) což je celosvětová asociace praktické střelby sdružující asociace jednotlivých států světa.

V tomto sportu se konají kontinentální mistrovství i mistrovství světa. V letošním roce se konalo mistrovství světa v Hongkongu, kde se jej zúčastnilo více než 500 závodníků z celého světa.

V ČR byly oficiálně pravidla pro tuto disciplínu přijata v roce 2009, ale v jiných zemích má dlouholetou tradici. Jedná se o ty země, kde je téměř nemožné vlastnit skutečné střelné zbraně, jako jsou např. Japonsko, Thaiwan, Hongkong. Během těchto let, se zde tento sport velmi rozšířil a tyto země se staly předními výrobci airsoftových zbraní.

Pravidla IPSC

Action Air IPSC je často zaměňován s původním airsoftem, tzv military Airsoftem. Hlavním rozdílem mezi těmito je, že military airsoft je simulace bojů v reálném prostředí a napodobování reálných vojenských jednotek a jejich vybavení. Action air IPSC je především individuální sport, ve kterém jde především o nejpřesnější zasažení terčů v co nejrychlejším čase. Jedná se tedy o terčový sport.

 

 

V tomto sportu se používají papírové (lepenkový papír) a kovové terče, které se mohou seskupovat do různých sestav a poté jsou umístěny do tzv. situací, které se snaží střelec řešit. Terče se mohou v průběhu střelecké situace i různě pohybovat, mizet a objevovat.
Vybavení závodníka není náročné. Střílí se pistolí na stlačený plyn, která je v pouzdře upevněném na opasku závodníka. Závodník dále používá náhradní zásobníky, které má rovněž v pouzdrech na opasku.